Elinstallation med yrkesskicklighet

Vasa Elinstallation Ab är ett år 2001 grundat företag inom elbranschen som verkar främst i Vasa med omnejd.
Verksamheten innefattar planering, installation och service, försäljning av tillbehör samt försäljning, installation och underhåll av luftvärmepumpar.

Vasa Elinstallation är ett A-klassens elentreprenörsföretag.
Också e3-tillstånd för installation av kylutrustning.

Vi är certifierad KNX-partner.

Fråga mera via våra kontakuppgifter, eller lämna >>Offertbegäran!